Check Availability

Yoga on The Beach

Details


สอนโดย ครูชัย (ชัชวาล วิมลไส)

จบหลักสูตรครูโยคะจากสถาบัน Pure Suthee Yoga เริ่มอาชีพในสายโยคะโดยการเป็นครูสอนโยคะอิสระตามโรงแรม บริษัท ห้างร้านและสตูดิโอโยคะชั้นนำหลายแห้งในกรุงเทพตั้งแต่ปี 2005 และในปี 2008-ปัจจุบัน และเปิดศูนย์ฝึกโยคะเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อ SV Yoga Studio จังหวัดระยอง

ในปี 2012 ครูชัชได้รับการคัดเลือกให้เป็น Brand Ambassador ของเสื่อโยคะยี่ห้อ Manduka ซึ่งเป็นเสื่อยี่ห้อดังระดับโลก นอกจากนี้ครูชัชยังได้รับเกียรติให้เดินทางไปเปิด workshop เพื่อเบ่งปันประสบการณ์โยคะมาแล้วทั่วประเทศ รวมถึงเป็นหนึ่งในทีม Teacher Training ของสถาบันผลิตครูโยคะชั้นนำของเมืองไทยอีกด้วย